Hapim biznese në ARBK SH.P.K SH.A B.I
Deklaratat: CM,WM,WR,PD,CD dhe TVSH
Ndryshojmë :Aksionar,Emrin Tregtar,Shtim Kapitali,Ndrrim Adrese etj

Shërbime tjera

Deklarata tatimore

Ofrojmë deklarimin të gjitha llojeve të tatimeve

Korigjimet e deklaratave tatimore

Korigjojmë Deklaraten e CM.WM,WR,PD,CD,TVSH etj

Raportimet sipas KKRF

Raportojmë deklaratat sipas KKRF

Raportimet sipas ATK

Deklarojmë pasqyrat sipas ATK-së

Ofrojmë këshilla tatimore

Ofrojmë këshilla tatimore dhe këshilla juridike

Ofrojmë Plan Biznese

Ofrojmë shërbimet e plan bizneseve

Ju thrras ndërkohë

Jemi në dispozicion 24/7

Si mund të ju ndihmoj? *

Latest news